Contact: 06-51186711 of info@trouwenmetmarien.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Marien Kuipers, trouwambtenaar (“TrouwenMetMarien”).

Een overeenkomst tussen een bruidspaar en “TrouwenMetMarien” komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van het contract of door een akkoordverklaring per mail. De boeking is definitief als de aanbetaling zoals benoemd in de bevestiging is ontvangen.

De door “TrouwenMetMarien” gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente, tenzij anders afgesproken.

Het tarief voor trouwen in het buitenland wordt nader overeengekomen.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt “Trouwenmetmarien” een factuur toe waarbij de aanbetaling apart vermeld staat.

De factuur met het resterende bedrag wordt vier weken voorafgaand aan de ceremonie verstuurd en dient uiterlijk een week voorafgaand aan de ceremonie voldaan te zijn op de door “TrouwenMetMarien” aangewezen bankrekening.

Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien “TrouwenMetMarien” haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht zoals; transportmoeilijkheden, stakingen, files, ziekte of overlijden, of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door “TrouwenMetMarien” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging. Mocht onverhoopt geen vervanging geregeld kunnen worden dan zal het totale bedrag wat bij boeking is overeengekomen inclusief de aanbetaling terug worden gestort.

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie is 50% van het totaalbedrag verschuldigd.

Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie is 100% van het totaalbedrag verschuldigd. De annulering dient schriftelijk te worden gedaan.

“TrouwenMetMarien” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst uit enige bron heeft verkregen.

Op de algemene voorwaarden van “TrouwenMetMarien” is het privacy protocol van zelfstandige trouwambtenaren van toepassing.

Wijchen, 7 januari 2020